Friday, 27 January 2012

II international Tango Port Tallinn 2012 festival

Regulaarsed milongad Tartus / Regular milongas in Tartu

Alustame teisipäevaste milongadega VILDE LOKAALIS!

Üle nädala teisipäeval
2. korruse verandal
kell 19:30 - 23:00

Tantsimised:
T, 7. veebruaril
T, 21. veebruaril

Sissepääs tasuta!
Koht: Vallikraavi 4, Tartu

***

Regular Tuesday milongas in Tartu

Vilde Restaurant
1st floor Winter Garden

Tue, 7th Feb 2012
Tue, 21st Feb 2012

Time: 19:30 - 23:00

Entrance free!
Place: Vallikraavi 4, Tartu